گزارش ویژه دبستان / بررسی تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران
گزارش ویژه دبستان
یادداشت ویژه دبستان
یادداشت ویژه دبستان / سالمرگ شیخ فضل الله
 
 
 
 

بازارچه

استراتژی من حاکم کردن گفتمان رهبری در وزارت ارشاد است
   وزیر ارشاد   

  استراتژی من حاکم کردن گفتمان رهبری در وزارت ارشاد است  
دبستان: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تاکید کرد: در دوران تصدی من گفتمان حاکم در فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتمان حاکم مقام معظم رهبری خواهد بود و این یک استراتژی است و نه تاکتیک.

سید رضا صالحی امیری در گفتگو با مهر، در مورد مطالبه و دغدغه های رهبری در مسائل فرهنگی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود را ملزم به تابعیت از گفتمان رهبر معظم انقلاب می داند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تاکید کرد: من هم در برنامه اعلامی مجلس و هم برنامه اعلامی به افکار عمومی رسما اعلام کردم که در دوران تصدی من،  گفتمان حاکم بر فرهنگ ایرانی اسلامی و همچنین گفتمان حاکم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتمان حاکم مقام معظم رهبری خواهد بود و این یک استراتژی است و نه تاکتیک.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چه تغییراتی در دستور وزارت فرهنگ قرار دارد، گفت: هر وقت در این خصوص تصمیمی گرفتم رسانه ها نیز از آن مطلع خواهند شد!