گزارش ویژه دبستان / بررسی تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران
گزارش ویژه دبستان
یادداشت ویژه دبستان
یادداشت ویژه دبستان / سالمرگ شیخ فضل الله
 
 
 
 

بازارچه

  • انتصـابات با طعم انتخـابات  (1392/1/17)
    انتصـابات با طعم انتخـابات آنچه محمود احمدی نژاد در این نامه خطاب به وزیر علوم مبنی بر وجود " رویکرد سیاست زده و غیرعلمی و یا احیانا امنیتی" در دانشگاه های کشور،مسئله ای نیست که بتوان به سهولت از آن عبور کرد.بی گمان زمانی که رییس جمهور از وجود چنین فضایی در دانشگاه های کشور سخن می گوید،باید به این گفته ها با دیده دقت و تامل نگریسته شود... مشاهده ادامه