گزارش ویژه دبستان / بررسی تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران
گزارش ویژه دبستان
یادداشت ویژه دبستان
یادداشت ویژه دبستان / سالمرگ شیخ فضل الله
 
 
 
 

بازارچه

  • خصوصی از خصوصی ها  (1391/12/5)
    خصوصی از خصوصی ها پشت این تصویرهای شطرنجی و صدای بوق ها تصویر و اسامی افرادی قرار دارد که با نفوذ در سیستم بانکی کشور بزرگترین اختلاس مالی کشور را رقم زدند.اما متهم ردیف اول پرونده اختلاس و متهمان دیگر این پرونده ارتباطاتی با چند بانک در کشور از جمله بانکهای خصوصی داشتند. بانکهایی که اعتبار سیستم بانکداری خصوصی در کشور را تا حدود فراوانی زیر سئوال بردند. مشاهده ادامه