گزارش ویژه دبستان / بررسی تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران
گزارش ویژه دبستان
یادداشت ویژه دبستان
یادداشت ویژه دبستان / سالمرگ شیخ فضل الله
 
 
 
 

بازارچه

46 نماینده مجلس خواستار معرفی حسین فریدون به قوه قضاییه به دلیل اتهامات فساد اقتصادی شدند
  در تذکری به رئیس جمهور  

  46نماینده خواستار رسیدگی به فساداقتصادی فریدون در قوه قضائیه شدند  

۴۶ نماینده مجلس در تذکر کتبی به رئیس جمهور خواستار معرفی حسین فریدون به قوه قضائیه جهت رسیدگی به اتهامات فساد اقتصادی وی شدند.

به گزارش مهر، در ابتدای جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی ۴۶ نماینده به رئیس جمهور قرائت شد.

در این تذکر نمایندگان بر ضرورت برخورد با حسین فریدون برادر رئیس جمهور و معرفی وی به قوه قضائیه برای رسیدگی به اتهامات فساد اقتصادی اش تاکید کردند.