گزارش ویژه دبستان / بررسی تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران
گزارش ویژه دبستان
یادداشت ویژه دبستان
یادداشت ویژه دبستان / سالمرگ شیخ فضل الله
 
 
 
 

بازارچه


گوشه ای از یکی از تمرین های ارکستری به رهبری فون کاریان را مشاهده می کنید.قطعه اجرا شده در این تمرین متعلق به چایکوفسکی می باشد.شور و هیجان فون کاریان در این صحنه ها تماشایی ست.